Ansöka om medlemskap

Botkyrka Båtklubb har följande krav för att bli medlem.

Botkyrka Boat Club has the following requirements to become a member.

Undervattensskrov
Medlems båt skall vara skrovren, fri från bottenfärg det vill säga

 • Endast båtar med ren gelcoat.
 • Eller målade med epoxi färg
 • Undantag för träbåtar. Det är idag inte tillåtet att avlägsna giftig bottenfärg på BBK område utan detta bör ske på lämplig plats avsedd för att säkerhetsställa omhändertagandet av all giftig miljöfarlig bottenfärg samt förhindra skador på medlemmar hälsa och miljön.

Från och med våren 2018 får inga båtar sjösättas som har giftig båtbottenfärg.

Båtar som har sanerats och enbart har behandlats med en hård biocidfri epoxifärg får sjösättas.

Nautisk kompetens

Botkyrka båtklubb har som krav att medlemmar ska inneha
nautisk kompetens. Med nautisk kompetens menas följande

 • Förarbevis
 • Kustskepparexamen
 • Eller högre utbildning
Underwater Hull

 • Member's boat must have a clean hull, free of bottom paint.
 • Only boats with clean gelcoat, or painted with epoxy paint
 • Exceptions for wooden boats.


Nautical competence

Botkyrka boat club requires members to have nautical skills.
Nautical competence means the following!

 • Driver's license
 • Coastal skipper exam
 • Or higher education