BBK Styrelse

BBK Styrelse kontaktas lämpligen via mail på följande mailadress:  
botkyrkabatklubb@outlook.com

Styrelsen för Botkyrka Båtklubb enligt konstituerande möte 2023


» Lars Thörnvall - Ordförande

» Michael Olofsson - Vice ordförande & Teknikansvarig

» Vakant - Sekreterare

» Tore Thelning - It-& säkerhetsansvrig

» Magnus Nylund - Kassör

» Mickael Winbladh - Hamnkapten

» Ermin Ethemovic - Arbetschef

» Anders Stensland - Miljöansvarig

» Rolf Joelsson - Suppleant

» Johan Berggren - Suppleant 

» Henrik Svensson- Revisor

» Gunnar Nyström - Revisor