Med vänlig hälsning

Botkyrka Båtklubb

BBK Styrelse

BBK Styrelse kontaktas lämpligen via mail på följande mailadress:  
botkyrkabatklubb@outlook.com


Styrelsen för Botkyrka Båtklubb 20201 är konstituerad enligt följande:


» Lars Thörnvall - Ordförande

» Michael Olofsson - Vice ordförande & Teknikansvarig

» Johan Berggren - Sekreterare

» Tore Thelning - It-& säkerhetsansvrig

» Rolf Joelsson - Kassör

» Mickael Winbladh - Hamnkapten

» Jan Gullberg - Vice Hamnkapten

» Ermin Ethemovic - Arbetschef

» Anders Stensland - Miljöansvarig

» Magnus Nylund - Suppleant 

» Daniel Friman - Suppleant 

» Henrik Svensson- Revisor

» Gunnar Nyström - Revisor