BBK Styrelse

BBK Styrelse kontaktas lämpligen via mail på följande mailadress
botkyrkabatklubb@outlook.com

Styrelsen för Botkyrka Båtklubb 2021 är konstituerad enligt följande:

» Lars Thörnvall - Ordförande
  0730-575074

» Michael Olofsson - Vice ordförande & Teknikansvarig
  070-9943067

» Tore Thelning - It-& säkerhetsansvrig
  070-5956369

» Rolf Joelsson - Kassör
  070-7797088

»  Mickael Winbladh - Hamnkapten
   070-4956771

» Jan Gullberg Vice hamnkapten
  070-6925402

» Ermin Ethemovic - Arbetschef
  076-7707289

» Anders Stensland - Miljöansvarig
  076-1132700

» Johan Berggren - Suppleant
  073-6878314

» Magnus Nylund -
  Suppleant
  070-7547351

» Daniel Friman -
  Suppleant
 072-4437543