Kalendarium 2024

Datum

Tid

Typ av möte

Övrigt

25 febuari

14:00

Årsmöte

Alla medlemmar

15 mars

19:00

Styrelsemöte nr-1

Styrelsen 

10 april

18:00

Styrelsemöte nr-2

Styrelsen

17 april

18:30

Sjösättningsmöte 

Alla medlemmar 

4 maj

07:00

Sjösättning

Alla medlemmar

18 maj

09:00

Städdag

Alla medlemmar

12 juni

19:00

Styrelsemöte nr-3

Styrelsen

7 augusti

19:00

Styrelsemöte nr-4

Styrelsen

11 september

19:00

Styrelsemöte nr-5

Styrelsen

5 oktober

07:00

Upptgning

Alla medlemmar

6 november

19:00

Styrelsemöte nr-6 + Budget möte

Styrelsen + revisorer

11 december

19:00

Styrelsemöte nr-7

Styrelsen